Hej Malin! 
Här följer några exempel på design jag har gjort:
Skansen: Ansvarig Sociala Medier

Min roll: Strategi & operativt ansvar sociala medier. Innehållsproduktion i form av foto, film & text. Anpassning för många olika målgrupper - från barn till pensionär. 
Kanaler: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest. 
Team: konsultuppdrag på plats, ensam ansvarig.

Bosch Sverige: Kampanjansvar digitalt
Min roll: Avancerade och inspirerande kombinationer av text, video och film i samma annons. Produktion (copy, design, ej foto), optimering och uppföljning av kampanjer under flera års tid.  
Format: YouTube och Facebook
Kund: Bosch Home Sverige
Team: Reklambyrån DNAB stod för huvudkampanjer, annonserna placerades av mediabyrå. 
Dafgårds: förvaltning sociala medier
Min roll: Löpande innehållsproduktion (design + copy) av motiverande och engagerande ungdomsaktiviteter för varumärkena Billys och Gorbys. Inklusive community management och publicering. 
Kanaler: Instagram & webb
Kund: Dafgårds.
Cred: grundidé från rekambyrå. 
Livsmedelsföretagen: promotion för Feeder podcast

Min roll: optimering av innehåll och tonalitet för spridning inom relevant del av näringslivet. Även annonsköp.
Format: Facebook & LinkedIn
Team: Animation i samarbete med Johan Gabous. 
Bris: Spridning i Sociala Medier
Min roll: rådgivning och strategi i samband med kampanjen Brisidoler 2017. Även formatanpassning av videoinnehåll och coachning för influencers. 

Format: Facebook, LinkedIn, Instagram & YouTube.
Kund: Bris
Team: Frilansuppdrag via reklambyrån Smicker. 
Sanoma utbildning: strategi YouTube 
Min roll: strategi och rådgivning i samband med framtagandet av filmserie till YouTube samt nystart av kanalen. Även anpassningar för tillgänglighet och andra kanaler.
Team: Uppdrag via reklambyrån DNAB. 

Peppy Pals: Instagram-strategi 
Min roll: animation, illustration strategi, idé, budskap,
Format: Sociala medier.
Kund: Peppy Pals
Team: Ensam ansvarig

Svensk Galopp: UX-designer

Min roll: design och struktur av två webbplatser för Svensk Galopp.
Helhetsansvar för galoppapp.se som är mycket komplex med flera menysystem och funktioner för inloggade användare. Delvis ansvarig (endast design) för svenskgalopp.se. Hantering av många intressenter inom organisationen. 

Team: Frilansuppdrag, utveckling och projektledning av Bricco AB.
Adecco Sverige: Rådgivning kampanjspridning
Min roll: rådgivning i samband med rekryteringskampanj riktad till unga vuxna. Stöd i strategiska val inom manus, rubriksättning och design. Framtagning och optimering av annonser för sociala medier. Coachning av medarbetare på Adecco. 
Format: Facebook, LinkedIn, Instagram. 
Kund: Adecco Sverige
Team: Reklambyrå stod för koncept och manus för huvudkampanjen.
RockyBox: Innehållsstrategi
Min roll: framtagande av rutiner och mallar för månatlig kommunikation med RockyBox prenumererande kunder. Även design av print och e-post vid behov. 

Kund: RockyBox.se
Back to Top